Neodim

Teknoloji Mühendislik Danışmanlık

Kurum İçi GözlemKurum İçi Gözlem Çalışması


Firma içi iş akışı hakkında tereddütleri bulunan ve dışarıdan bir bakış gereksinimi duyan müşterilerimiz için, durum tespiti-iyileştirme amaçlı olarak, kurum içi gözlem çalışması yapıyor; bulgu ve değerlendirmelerimizi kendilerine rapor ediyoruz.

Bu maksatla, hâlihazır işleyişe yeterince vakıf olabilmek için birkaç gün işletmede bulunuyor ve bu süre içerisinde öncelikle firma sahibi/sahipleri ile sonrasında ise diğer yöneticiler ve her kademedeki personelle muhtelif birebir görüşmeler yapıyoruz. Nihayetinde, (varsa) tespit ettiğimiz aksama-yavaşlama noktalarını da işaret ederek, gözlem ve önerilerimizi bir rapor halinde teslim ediyoruz.